*VĂN PHÒNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
COVID19- HỆ THỐNG THEO DÕI SỨC KHỎE CCVC-NLĐ
Nhập mã số  

Báo cáo hằng ngày 

Tổng hợp chung  [E]

Ý kiến LĐ Bộ 

Lịch phun thuốc 

Văn bản đến 

Văn bản đi 

Về Covid19 

  CB, CC, VC, NLĐ Bộ NN&PTNT Nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thực hiện 15 ngày giãn cách XH và thông diệp 5K. Quyết tâm thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

  
        Kính chào mọi người!

        Đây là trang tin điện tử theo dõi sức khỏe công chức, viên chức và người lao động... do Văn phòng Bộ xây dựng và quản lý. Để theo dõi thông tin trên trang web này, mọi người phải có MÃ SỐ. Mã số là một chuối ký tự chữ cái, chữ số... do Văn phòng Bộ cấp cho cơ quan, cá nhân.

        Tổ chức, cá nhân nào muốn có mã số khai thác thực hiện như sau:

        - Nhắn tin yêu cầu đến số máy di động 0972891368 (họ và tên; đơn vị) [sẽ được cấp ngay lập tức, tuy nhiên phải nhập đúng mã số mới xem được]
        - Email yêu cầu đến địa chỉ duyhienvn2005@yahoo.com [sẽ được cấp chậm hơn so với tin nhắn, tuy nhiên lại được hướng dẫn cách xem không cần nhập mã số]

        Trân trọng thông báo!
                VĂN PHÒNG BỘ      
Covid19.BNN